Activities | Capacity Building

Advanced Facilitation Training

Naganap ang training tungkol sa Advanced Facilitation noong November 29, 2020 sa Astoria Plaza, Pasig. 32 core leaders, kasama ang 5 leaders na nakadalo online ang lumahok upang matuto tungkol epektibong pagpapadaloy sa pamamagitan at mga kakayahan, katangian, at pamamaraan ng epektibong pagpapadaloy ng mga pagpupulong, talakayan, o pagsasanay.

Similar Posts