Activities | Capacity Building

Assertive Communication Training

Naganap ang online training tungkol sa Assertive Communication noong October 17, 2020. May 36 participants ang lumahok sa Zoom upang matuto kung paano epektibong makipag-usap at mga technique sa assertive communication. Nagpatuloy pagkatapos ng seminar ang mga ensayo sa binuong group chat kung saan nakapagtalakay ang grupo ng mga pamamaraan ng assertive communication.

Similar Posts