Activities | Capacity Building

Organizational Assessment

The organization assessment was conducted last November 29 – 30, 2020 at Astoria Hotel. The activity was participated by 36 SNPP leaders and project staff and facilitated by external resource, the organization assessment was done face to face session prior to conduct of Project End Assessment activity. Accountability and government engagement There is a need…

Activities | Capacity Building

Advanced Facilitation Training

Naganap ang training tungkol sa Advanced Facilitation noong November 29, 2020 sa Astoria Plaza, Pasig. 32 core leaders, kasama ang 5 leaders na nakadalo online ang lumahok upang matuto tungkol epektibong pagpapadaloy sa pamamagitan at mga kakayahan, katangian, at pamamaraan ng epektibong pagpapadaloy ng mga pagpupulong, talakayan, o pagsasanay.

Network and Coalition Building Seminar
Activities | Capacity Building

Network and Coalition Building Seminar

Naganap ang online seminar tungkol sa Network and Coalition Building noong November 23, 2020. 51 core leaders and naging participants ang lumahok sa Zoom upang matuto tungkol sa pagpapalawak ng samahan at mga kaugnay o network nito, pagpapalalim ng kaalaman at pagkakaunawa sa network at coalition building, pagsusuri ng kahandaan ng organisasyon, at pagtukoy ng…

Activities | Capacity Building

Assertive Communication Training

Naganap ang online training tungkol sa Assertive Communication noong October 17, 2020. May 36 participants ang lumahok sa Zoom upang matuto kung paano epektibong makipag-usap at mga technique sa assertive communication. Nagpatuloy pagkatapos ng seminar ang mga ensayo sa binuong group chat kung saan nakapagtalakay ang grupo ng mga pamamaraan ng assertive communication.

Activities | Capacity Building

Training on Social Accountability

Naganap ang unang online training tungkol sa Social Accountability ng SNPP members noong June 24. May 31 participants ang dumalo sa Zoom upang matuto tungkol sa social accountability, good governance, transparency, participation, at kung paano pa mas mapabuti ang pag-monitor ng programa at makipag-ugnayan sa gobyerno at makilahok sa mga proseso.