Activities | Advocacies

Expansion activities: orientation and pulong bahay

Nakapagsagawa ang ilang SNPP leaders ng pagpupulong sa mga komunidad kasabay ng mga pag-uusap tungkol sa gawain sa samahan, kumustahan, at mga sesyon tungkol sa mga paksang tulad ng Anti-Terror Bill at human rights, at ang patuloy na pag-monitor sa SAP. Nakapagrecruit ng 18,831 bagong miyembro ng SNPP mula sa Region 3, Region 4A, at NCR. Kasalukuyang may kabuuang 135,874 miyembro ang SNPP.

Similar Posts