Who is SNPP?

WHO IS SNPP?

Home / Who is SNPP? / WHO IS SNPP?

The Samahang Nagkakaisang Pamilyang Pantawid or SNPP(Association of the United 4Ps
Families), was launched on November 30, 2016, SNPP or has undertook several significant
activities in past two years to further strengthen their ability to organize their communities,
engage on policy issues and advocacies revolving around CCT program-related issues as a
springboard for civic engagement. It is being supported by Affiliated Network for Social
Accountability in East Asia and Pacific or ANSA-EAP to provide capacity development and
handhold in their efforts to expand membership and engagement in other regions of the
country and to build their capacity, widen their constituency so that they will be positioned
in the longer-term to become a significant force in speaking out on other democracy
challenges as they attempt to hold government accountable for policies and programs that
undermine democratic governance.

VISION

ANG SNPP AY ISANG MALAYANG SAMAHAN NG MGA NAGING AT KASALUKUYANG PARENT
LEADERS AT BENEPISYARYO NG 4PS NA ISINUSULONG ANG KARAPATAN SA SARILING
PAGSASAKAPANGYARIHAN ALINSUNOD SA KARAPATAN NG MGA MALAYA AT RESPONSABLENG
MAMAMAYAN TUNGO SA PAG-AHON SA KAHIRAPAN

MISSION

TUMATAYA SA PAGPAPATUPAD NG 4PS BILANG KINATAWAN AT BOSES NG MGA BENEPISYARYO

GOALS

 (MEMBERSHIP – EXPANSION) PAGPAPALAWAK SA KALIDA AT DAMI NG MIYEMBRO AT LIDERATO
MAGKAROON NG MENTORS AT FACILITATORS SA LIDERATO
 (ADVOCACY & RIGHT) – MAPALAWAG AT MAPALALIM ANG KAMALAYAN NG MIYEMBRO SA
MGA ISYUNG KINAKAHARAP NG BANSA & KARAPATAN NG MAMAMAYAN
 (PROGRAM MONITORING) – BIGYAN NG KWENTA ANG KWENTO AT BIGYAN NG KWENTO ANG
KWENTA – MAGING DALUYAN SA MAAYOS NA IMPLEMENTASYON NG PROGRAMA